ZIEKMELDEN

  1. Home
  2. Ziekmelden

Telefoon

E-mail ziekmeldingen

PROCEDURE ZIEKMELDEN

Als een leerling ziek is, of om welke reden dan ook de school moet verzuimen, verwachten wij daarvan bericht:

  • tussen 8.00 en 8.30 uur of 
  • tussen 12.45 en 13.00 uur als uw kind ’s middags ziek is geworden.

Dat kan telefonisch of via e-mail.

Per 16-2-2020 kan het ook via Whatsapp op nr. 06-36097085

Indien u uw kind niet ziek meldt wordt dit gezien als ongeoorloofd verzuim.

Adres

Steven Stemerdingschool
Slingeplein 10
3085 EZ Rotterdam