ONS TEAM

Groepsleerkrachten

De groepsleerkracht is verbonden aan een of meerdere groepen. Hij of zij geeft onderwijs aan de leerlingen en onderhoudt contacten met de ouders/verzorgers. Sommige leerkrachten werken parttime. Het spreekt voor zich dat duoleerkrachten een wekelijkse overdracht hebben. Naast lesgeven hebben groepsleerkrachten organisatorische en onderwijsinhoudelijke taken.

Intern begeleider

Miranda Dakkus (onderbouw) en Joke Blom (bovenbouw) zijn de intern begeleiders. Zij ondersteunen de groepsleerkrachten en bewaken samen met het team de leerlijnen. Ook ondersteunen zij de leerkrachten met het maken van plannen voor de groep, subgroepen en het individuele kind.

Lerarenondersteuner

Sijgrid de Vreede, Sisley Korff en Angela Paz zijn voorschoolleidster en lerarenondersteuners op de Steven Stemerdingschool. Zij ondersteunen groepsleerkrachten en begeleiden leerlingen.

Medewerker ouderbetrokkenheid

Crista Pol is medewerker ouderbetrokkenheid op de Steven Stemerdingschool.

Bouwcoördinator

Iris Buitendijk (midden-/bovenbouw) en Renate Pegels (onderbouw) zijn bouwcoördinator.

Taalcoördinator

Suzanne Bouwman is taalcoördinator. Zij houdt zich bezig met het taalonderwijs. Nieuwe ontwikkelingen binnen het taalonderwijs en de doorgaande lijn zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

Rekencoördinator

Onze rekencoördinator is Judith van krimpen Zij houdt zich bezig met het rekenonderwijs. Nieuwe ontwikkelingen binnen het rekenonderwijs en de doorgaande leerlijn zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

Snappet-coördinator

Snappet is een tablet die elke leerling van groep 4 t/m 8 gebruikt. Judith van Krimpen is onze Snappet-coördinator. Zij richt zich op het optimaliseren van de ondersteuning van het onderwijs m.b.v. educatieve software op de Snappet. Daarnaast ondersteunt zij de kinderen en leerkrachten bij het gebruik van de Snappet.

Vakleerkracht lichamelijk opvoeding

Meester Erik en meester Junior zijn de vakleerkrachten lichamelijke opvoeding op de Steven Stemerdingschool. Naast het geven van speel- en gymlessen op onze school werkt hij via HALO-jobbing ook nog op andere scholen.

Office manager

Bijna alle administratie op de Steven Stemerdingschool wordt verzorgd door Matty Pleijte. Zij is verantwoordelijk voor organisatorische, secretariële zaken. U kunt tevens bij haar uw adres- of contactgegevens wijzigen, een inschrijfformulier/ strippenkaart voor de TSO halen. Joke Blom is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het leerlingenbestand.

Schoolleider

Marloes Snel en Corinne van Veen leiden als directiekoppel de school. Beiden zijn al ruim 20 jaar werkzaam in het basisonderwijs en een groot gedeelte daarvan hebben zij ook voor de klas gestaan.

Stagiairs/ interne opleidingscoördinator

Zoals op de meeste scholen komt u ze op de Steven Stemerdingschool ook tegen: Pabo-studenten die stage lopen. Ze draaien meestal een dag per week mee in de klas om het vak van leraar in de vingers te krijgen. Uiteraard bieden wij deze toekomstige leerkrachten de mogelijkheid bij ons het vak te leren. Miranda Baars is binnen onze school de interne opleidingscoördinator.

Adres

Steven Stemerdingschool
Slingeplein 10
3085 EZ Rotterdam