Privacy verklaring

  1. Home
  2. Privacy beleid

Privacy verklaring

Steven Stemerdingschool verwerkt persoonsgegevens van haar bezoekers. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Steven Stemerdingschool wanneer, waarom en op welke manier verwerkt..

Wanneer verzamelt Steven Stemerdingschool (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door bezoekers verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij het gebruik van formulieren op onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer u informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert via onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt Steven Stemerdingschool ?

Steven Stemerdingschool verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer u een vraag stelt aan ons. 

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Steven Stemerdingschool, kan Steven Stemerdingschool aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw van onze website(s). 

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens?

Steven Stemerdingschool verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren.

Steven Stemerdingschool maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren. Lees hierover meer in ons cookie beleid.

Uw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. U kunt aan Steven Stemerdingschool het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt Steven Stemerdingschool onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op uw verzoek aan. Ook kunt u een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Steven Stemerdingschool gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien u het vermoeden hebt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. U kunt Steven Stemerdingschool vragen om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kunt u een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Uiteraard kunt u contact met ons opnemen via info@stevenstemerding.nl om van u rechten gebruik te maken.
Heeft u het idee dat Steven Stemerdingschool niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt?
Of heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kunt u ook een klacht indienen bij de AP.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we deze uiteraard graag. Laat het weten via info@stevenstemerding.nl.

Wijziging van Privacy Statement

Steven Stemerdingschool behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Datum laatste wijziging: 10 februari 2020

Adres

Steven Stemerdingschool
Slingeplein 10
3085 EZ Rotterdam