Ouderraad (OR)

  1. Home
  2. Ouderraad

De ouderraad

Wij hebben op school een zeer actieve ouderraad. Zij organiseren samen met het team alle feesten op school, het voorleesontbijt, alle sportactiviteiten, excursies, de schoolreis, het kamp en afscheid van groep 8.

De ouderraad is te bereiken via l.vanefferen@stevenstemerding.nl.

Het onderwijs op onze school is gratis. De genoemde festiviteiten, die op een fijne basisschool thuis horen, worden niet door de overheid bekostigd. Daarom vraagt de MR/ouderraad u jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage.

Deze jaarlijkse bijdrage is in het schooljaar 2017/2018

  • €55,00 voor de groepen 1 en 2 en
  • €66,00 voor groep 3 t/m 8.

Maakt u het volledige bedrag over voor 15 oktober 2018 dan krijgt u €5,- korting. De bedragen worden dan respectievelijk: €50,- (gr.1/2), €61,- (gr.3 t/m 8). Lukt het niet voor 15 oktober dan graag uiterlijk 1 december 2018.

Wij willen u vragen om dit bedrag te storen op IBAN-nummer NL36 ABNA 0413914917 t.n.v. Steven Stemerdingschool te Rotterdam inz. Ouderbijdrage 2018-2019 onder vermelding van de naam en de groep van uw kind(eren).

Let op:
heeft u eerder gebruik gemaakt van betaling in termijnen, of wilt u graag betalen in termijnen, dan moet u dit indien aan de orde dit jaar weer opnieuw aanvragen bij de directie.

Bent u door persoonlijke omstandigheden niet in staat om de ouderbijdrage te betalen, neem dan contact op met onze medewerker ouderbetrokkenheid: Lisette van Efferden (maandagochtend en vrijdagmiddag).

Adres

Steven Stemerdingschool
Slingeplein 10
3085 EZ Rotterdam