Ouderraad (OR)

  1. Home
  2. Ouderraad

De ouderraad

Wij hebben op school een zeer actieve ouderraad. Zij organiseren samen met het team alle feesten op school, het voorleesontbijt, alle sportactiviteiten, excursies, de schoolreis, het kamp en afscheid van groep 8.

De ouderraad is te bereiken via c.pol@stevenstemerding.nl.

Het onderwijs op onze school is gratis. De genoemde festiviteiten, die op een fijne basisschool thuis horen, worden niet door de overheid bekostigd.
Stichting PCBO Rdam-Zuid neemt deze kosten op zich en daarom hoeven ouders geen vrijwillige ouderbijdrage te betalen op de Steven Stemerdingschool.

Adres

Steven Stemerdingschool
Slingeplein 10
3085 EZ Rotterdam