Medezeggenschapsraad (MR)

 1. Home
 2. Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin denken ouders en leerkrachten mee over het beleid van de school. De MR heeft een adviserende of beslissende rol in beleidszaken.

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit 6 personen: 3 ouders en 3 personeelsleden.
Momenteel bestaat de oudergeleding uit

 • mevrouw Verbogt
 • mevrouw Mirza
 • mevrouw Huijzers

De personeelsgeleding bestaat uit

 • Petra van Reeven
 • Miranda Baars
 • Annette Loendersloot.

De directeur is regelmatig aanwezig bij de vergaderingen om uitleg over onderwerpen te geven.

Onderwerpen waar de MR zich mee bezig houdt zijn bijvoorbeeld:

 • veiligheid op school
 • de financiën van de school
 • schoolplan en de schoolgids
 • pedagogische thema’s, pesten, overblijven
 • formatieplan

Ongeveer 6 keer per jaar vergadert de MR. Deze bijeenkomsten zijn openbaar, iedereen is welkom om als toehoorder de vergadering bij te wonen.

De zittingsduur van een MR-lid is drie jaar. Ieder jaar treed een MR-lid van de oudergeleding volgens schema af en bestaat de mogelijkheid om je als ouder kandidaat te stellen. In het begin van het schooljaar wordt, als er meerdere gegadigden zijn, een verkiezing georganiseerd.

Mocht u vragen of onduidelijkheden hebben, kunt u altijd mailen naar:
mrstevenstemerding@gmail.com

 

Adres

Steven Stemerdingschool
Slingeplein 10
3085 EZ Rotterdam