DISCLAIMER

  1. Home
  2. Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld door de Steven Stemerdingschool, maar Steven Stemerdingschool is niet aansprakelijk voor de juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan. De informatie op deze website kan op elk moment en zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. De Steven Stemerdingschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de wijziging(en) van deze website.

De Steven Stemerdingschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. stevenstemerding.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. De Steven Stemerdingschool is niet aansprakelijk voor enige directe en / of indirecte schade van welke aard dan ook.

Hoewel de Steven Stemerdingschool alles in het werk zal stellen om misbruik te voorkomen, is stevenstemerding.nl niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. Verwijzingen naar websites die niet door de Steven Stemerdingschool worden onderhouden, worden alleen als informatie voor gebruikers gebruikt. Hoewel de Steven Stemerdingschool uiterst zorgvuldig is met betrekking tot websites waarnaar wordt verwezen, is de Steven Stemerdingschool niet aansprakelijk voor de juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door de Steven Stemerdingschool worden onderhouden wordt dan ook afgewezen.

De Steven Stemerdingschool, respectievelijk de rechthebbende / houder, behoudt alle rechten met betrekking tot de informatie op deze website, inclusief, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om informatie door te geven, te dupliceren of te verspreiden/distribueren zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van stevenstemerding.nl.

Door deze website te bekijken / gebruiken of door de informatie op deze website te gebruiken, stemt de gebruiker in met de bovengenoemde voorwaarden en beperkingen.

Adres

Steven Stemerdingschool
Slingeplein 10
3085 EZ Rotterdam