Aanmeldprocedure

  1. Home
  2. Aanmeldprocedure

Aanmeldbeleid Steven Stemerdingschool

Informatie aanmelden groep 1

Welkom op onze school! U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt ook onderstaand filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam.

Stappen voor het aanmelden:

Eerst kennismaken

Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan. U kunt hiervoor een afspraak maken met Corinne van Veen (adjunct- directeur) via 0104808635 of mailen naar c.steehouwer@stevenstemerding.nl. U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en rondleiding door directie. Daarna bepaalt u of u uw kind bij ons op school wilt aanmelden en/of inschrijven.

Aanmelden

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u bij kennismaking van ons een formulier, waarop u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders. Zie ook onderstaand filmpje.

Wanneer wij van u deze schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school (wettelijk maximaal 6 weken) de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In de praktijk blijkt dat wij deze tijd vaak niet nodig hebben om tot een besluit te komen. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op Steven Stemerdingschool – PPO Rotterdam.

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.

Zorgplicht

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.

Wij hebben geen zorgplicht:

  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten. Op dit moment zijn onze groepen 4, 6 en 8 (schooljaar 2023-2024) vol.
  • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is dat de protestants Christelijke identiteit.
  • Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

Wachtlijst

Onze school heeft momenteel een wachtlijst.

  • De groepen 4, 6 en 8 zijn op dit moment (schooljaar 2023-2024) vol. Wel kunt u uw zoon/dochter aanmelden voor de wachtlijst.

Indien er een plekje vrijkomt gebruiken wij de wachtlijst op volgorde van aanmelding (datum) om contact met u op te nemen. Broertjes en zusjes krijgen bij aanmelding voorrang op de wachtlijst.

Wendagen

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind (vanaf 3 jaar en 10 maanden) 3 dagdelen bij ons op school komen wennen. Bij inschrijvingen maakt u hierover afspraken. Daarnaast krijgt uw kind ook een uitnodiging per post met de wendata.

Indien gewenst kunnen, na overleg met ouders/verzorgers, ook kinderen die op een ander moment bij ons op school instromen wennen in de nieuwe klas. Dit zal altijd na de inschrijving zijn.

Informatie aanmelden zij-instroom

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.

Adres

Steven Stemerdingschool
Slingeplein 10
3085 EZ Rotterdam